Spirits-Forum

Welcome, Guest. Please Login or Register
 

Home Help Search Members Login Register
Spirits-Board « Diskussioner om den fria viljan. »


Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic Print
Diskussioner om den fria viljan. (Read 212 times)
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Diskussioner om den fria viljan.
Apr 25th, 2022 at 2:14am
 
Hej brahbata,


nu har jag tagit en hel dag på mig att läsa de många texterna på din hemsida och jag är verkligen mycket imponerad. Smiley Du kombinerar buddhism, New Age, reinkarnationsteori, konspirationsteorier, ufologi, spiritualism och vem vet vad mer, till din egen världsbild. Ganska likadant har jag också gjort det och gör det nog varje nyfiken sökare. För att inte prata runt länge ger det hela redan en relativt rund bild, bara en jag inte har förstått nu ännu. Anser du nu att människan har en fri vilja eller inte. Å ena sidan erkänner ni att allting som existerar är bestämt, vilket då också skulle innefatta alla producerade tankar och mänskliga avsikter, å andra sidan nämner ni upprepade gånger en individuell själs fria vilja. Jag skulle bli mycket glad över ett svar. Smiley

Många kosmogalaktiska hälsningar,

ThommBack to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskussioner om den fria viljan.
Reply #1 - Apr 25th, 2022 at 2:15am
 
Hej kära Thomm Smiley ,

Välkommen till spirits-forumet!


Jag tackar dig från djupet av mitt hjärta för dina välvilliga rader, jag är *mycket* glad att du gillar mitt erbjudande lite grann och jag skulle vilja svara på din fråga angående min syn på människans bestämdhet.

För det första: För närvarande finns det ett intressant program på TV (3sat, "Sternstunden der Philosophie", filosofins finaste timmar) med hjärn- och medvetandeforskaren Gerhard Roth. Han förklarar i detta samtal de biokemiska/elektriska sambanden med människans viljebildning och kommer - med tanke på sina mångåriga studier inom medvetandeforskningen - fram till det tydliga resultatet att människan INTE har en fri vilja.
Tja - jag talar om vattenmannen å ena sidan om den fria viljan och å andra sidan om att all existens är bestämd - alltså mycket motsägelsefulla uttalanden.

Jag förklarar det för mig själv för närvarande med hjälp av ett exempel: Om man till exempel i ett interaktivt spel står framför tre grottingångar kan man individuellt och till synes fritt välja VILKA ingångar man går in i - men det allmänna beslutet att gå in i en av dessa ingångar är villkorligt och förutbestämt. Och så är det - enligt min erfarenhet - också i våra liv.

Som Manu säger i "Den lilla dåren":

"Man måste kunna se gafflarna för att sedan kunna beträda dem. DETTA måste du ensam bestämma, och det är inte lätt för dig att välja rätt väg."

Enligt min erfarenhet formar sig livet enligt en plan och detta villkorar dessutom alltings givande. Och därför ser jag varelsernas frihet i den "inre relationen" som endast skenbart given. Vi upplever för oss den upplevda valfriheten - som dock, om man följer dagens vetenskapliga insikter, endast är en konstruktion av vår hjärna. Fysiologiska och neurobiologiska förklaringar omfattar idén att medvetande, perception och erfarenhet är ofria händelser och att vi bara lurar oss själva med vår upplevelse av viljans frihet. Det kommer dock att finnas en konkret evolutionär fördel med denna erfarenhet av verkligheten, annars skulle vi inte ha förvärvat denna förmåga.

Ur religiös synvinkel skiljer sig de monoteistiska tankarna om viljans frihet och valfrihet tydligt och tvärtom från tankarna om den allomfattande villkoralismen i den eviga världslagens religioner (buddhism, hinduism).

Jag erkänner - i enlighet med mitt nuvarande medvetandetillstånd (och detta förändras som bekant i varje ögonblick) - på metanivå inte som fri, dvs. oberoende, utan som ledd. Ändå får min hjärna mig att tro på frihet i min vardagliga erfarenhet. Och på något sätt njuter jag av denna känsla... Smiley

Men jag har ännu inte kommit fram till ett slutresultat när det gäller klargörandet av denna fråga och för att hitta ett svar behövs det säkert fortfarande tid...

Jag hoppas dock att mina rader kan säga något till dig -

Hälsningar och fred.

brahBack to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskussioner om den fria viljan.
Reply #2 - Apr 25th, 2022 at 2:18am
 
Hej brahbata,


Jag var mycket nöjd med det snabba svaret. Smiley Okej, så du låter motsägelsen fortsätta. Men varför kan du inte erkänna att i ditt exempel med de tre grottingångarna är beslutet om vilken av de tre ingångarna du tar också förutbestämt av kausaliteten hos allt som existerar Smiley. Men tydligen vill du trots allt bevara lite fri vilja, eller hur?

Många hälsningar,

Thomm

Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskussioner om den fria viljan.
Reply #3 - Apr 25th, 2022 at 2:19am
 
Hej kära Thomm Smiley ...,


ja - visst, jag vill fortfarande behålla min fria vilja Smiley ! Åtminstone när det gäller mitt individuella intryck av det...

Allvarligt talat - DU har naturligtvis, med logiskt detaljerad granskning av fakta, rätt med dina ord om att även den påstådda valmöjligheten av grottanslutningar är förutbestämd. Men vad jag menar och egentligen ville uttrycka är att denna valmöjlighet i vår erfarenhet som ett till synes fritt beslut är lurad och att vi därför kan tro att vårt tänkande, våra känslor och vårt handlande är fritt.

Det lilla ljuset, som jag tror mig se, driver mig gång på gång till insikt om att vi leds och att vårt handlande - exakt på detta sätt och inte annorlunda - är alltför känt på en "högre" nivå. Endast vår tröghet att erkänna sanningen får oss att tro att vi skulle vara fria och oberoende. I denna reflektion kanske vi dock fortfarande inte gör det - uppenbara och ofta betingade - steget till värdering och tror att denna ofrihet är något negativt. "Styrd" eller "kontrollerad" skulle vara uttalade värderingar av det grundläggande tillståndet av ofrihet i metafysisk mening och därmed, som en rent mänsklig bedömning, betingat lidande inför detta tillstånd.....

Må vi alla vara fria att erkänna vår ofrihet Wink ...

I denna mening

Hälsningar och fred

brah
Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskussioner om den fria viljan.
Reply #4 - Apr 25th, 2022 at 2:20am
 
Hej brahbata,


efter ditt senaste inlägg går följande tankar mig nu genom huvudet och/eller skickas av huvudet och/eller kommer in i mitt medvetande:
Men nu har han skrivit det igen mycket tydligt. "Så må vi alla vara fria att erkänna vårt slaveri Wink ..." Vackert, på ett sådant sätt ser jag det också.

Men måste han då inte korrigera de motsägelsefulla textavsnitten på sin hemsida? Jag kommer i alla fall att observera detta under några månader. Men jag antar att han inte kommer att ändra något i texterna.
Varför inte?
Jo, för att det förmodligen skulle vara tekniskt sett ganska komplicerat och dessutom skulle han faktiskt behöva ändra allting.
Varför det?
Jo, därför att den ursprungliga obeslutsamheten mellan "individens fria vilja" och "allting är orsak och verkan och har sitt ursprung i Gud" till slut har genomsyrat varje text eller påverkat alla hans texter.

Åh, låt det vara. Hans hemsida är ändå mycket underhållande och stimulerande. Han röker tydligen bara ibland gräs med nöje och då måste han ändå göra sig av med sina "sanningar" också.
Ska alla få lov att erbjuda sina ufovisioner och konspirationsångest som helt enkelt förklaras som sanning?
Visst, varför inte? Avsikten bakom verkar vara att ge nya tankeimpulser, att peka på möjligheten av utomjordiska besökare etc. och att hela tiden sätta den egna världsbilden i diskussionen. Att den objektiva sanningen ingen av oss känner till är klart.

Okej, då tackar vi för de humoristiska förslagen och önskar honom fortfarande många små upplysningar.
Ja, men han bör alltid komma ihåg att aldrig sprida farhågor om framtiden, utan att alltid se positivt på alla saker. ( Ifall ledet inte var så bra får han gärna hålla sina skräckvisioner om människor som skördas av grått eller liknande för sig själv Smiley. )

Så brahbata, om du vill svara på detta igen vet jag inte, men skulle bli glad,

Många hälsningar och ....all är bra !

Thomm
Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskussioner om den fria viljan.
Reply #5 - Apr 25th, 2022 at 2:21am
 
Hej brahbata,


du kan vara glad att jag inte har läst den här artikeln innan..... och att jag aldrig har sett "Arkiv X" på TV Wink Och jag trodde att du var seriös i vissa delar.... hihihi
Om du senare vill integrera en länklista på din hemsida skulle jag rekommendera dig att inkludera texten. Det skulle se mer seriöst ut Smiley

http://www.humanismus.de/hvd/diesseits/artikel/198/harder.htm

Men för skojs skull har jag redan lagt upp den på >> Conspiracy <<... Wink

Allt är bra !!!

Thomm
Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskussioner om den fria viljan.
Reply #6 - Apr 25th, 2022 at 2:22am
 
Hej kära Thomm,


Jag tackar dig från djupet av mitt hjärta för dina många inlägg (till det i konspirationsforumet svarar jag fortfarande senare...).

Du menar att jag kan korrigera de många textavsnitten på min HP om viljans frihet, eftersom jag nu har gjort ett tydligt motsatt uttalande. Till detta vill jag säga till dig att alla texter inte har uppkommit vid samma tidpunkt. De textpassager som hänvisar till viljans frihet är i allmänhet äldre åsikter hos mig. Och jag ändrar ständigt min syn på den här världens ting, eftersom det alltid kommer ny information till min ande som det - så tycker jag - ska beaktas i varje enskilt fall.

Ändå: Om jag t.ex. i texten "Grays" säger att Grays "fruktar" vår fria vilja, så gör jag detta uttalande i samband med att de Grays som är här tänker kollektivistiskt. Det innebär att varje individ agerar enligt sin arts måttstock i sin helhet - och så är det inte med människorna på den här jorden. Av denna anledning framstår vi för dessa grå mestadels - även i vår kontrollerbarhet - som ganska oförutsägbara, och detta ser jag som ett uttryck för den fria vilja som jag tar upp i denna text.

Därför har jag länge funderat (redan för en tid sedan) på om jag ska anpassa dessa avsnitt till mitt nuvarande tänkande. Jag har dock inte gjort det och gör det inte heller, eftersom varje åsikt har sitt berättigande vid varje tidpunkt och jag uppfattar i allmänhet mina sidor som förslag till att koppla på det egna sunda förnuftet. Om du läser igenom de äldre inläggen i forumen (och tittar på texterna om Aquarius) kommer du att inse att jag bara ber dig att tänka själv och inte ta över andras (även och framför allt mina) åsikter utan eftertanke.

Ditt underhållande fråga-svar-inlägg väcker tanken, jag kanske - om det inte var så trevligt med att röka gräs - skulle hålla mina åsikter för mig själv. Nå - jag är glad att kunna berätta att endast en text skrevs under inverkan av ett hallucinogent ämne - och detta redan 1994 (den lilla dåren). I allmänhet röker jag under många år bara en eller två jointar per år, vilket är för lite för att bli allvarligt psykotisk och för mycket för att förbli likgiltig Wink ...

Jag känner till att mina ord i allmänhet kan förkastas, men jag oroar mig inte för det, eftersom jag i ALLA texter strävar efter att förmedla mitt tänkande och min världsbild. Och detta innebär: Jag är åtminstone ärlig mot mig själv. Huruvida andra delar eller förkastar mina tankar är inte min sak; det handlar om att alla tänker FÖR SIG SJÄLVA och utvecklar sin egen uppfattning. Som det arabiska ordspråket säger i "ordspråk": "Om du vill förändra ditt land, .... förändra dig själv".

Och när det gäller ditt eventuella tvivel och din allmänna skepticism om sanningen om utomjordiskt liv på planeten jorden kan jag inte heller ge dig MIN säkerhet, som DU bara kan inse FÖR DIG SJÄLV. Men jag säger dig gärna: Jag har träffat många utomjordingar och står i kontakt med någon varelse som inte kommer härifrån (än mindre är infödd i vår "dimension") och får därigenom mycket för min ande förmedlat. Det kan vara svårt för dig att tro på dessa ord, för varför skulle du lita på mina ord utan vidare? Därför och just t.ex. texten "Grays" eller texten "Telepati" är ett förslag att gå på din egen resa - eftersom vi oftast tror på oss själva och de erfarenheter som vi själva har gjort. Därför ber jag er från djupet av mitt hjärta: Var fri (hihi, "fri" igen) att tro vad DU vill och kanske inse att ditt medvetande kan driva ditt sinne till att erkänna eller lura dig.

Jag är nyfiken på ditt svar.

Hälsningar och fred

brah
Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskussioner om den fria viljan.
Reply #7 - Apr 25th, 2022 at 2:23am
 
Hej ni två
Smiley

Jag har precis landat på denna HP och håller på att arbeta mig igenom alla texter (*puhh*).
Till er diskussion om den fria viljan tänkte jag bara spontant på Schopenhauers ord "Människan kan göra vad hon vill, men hon kan inte vilja vad hon vill!".

För mig uppstår frågan: Om det handlar om den fria viljan, vad är då den egentliga viljan?

Den delas upp i den djupaste inre viljan, som för vissa kan innebära makt eller världsfred, och i viljan, som jag kallar önskan, dvs. den ytliga, spontana, föränderliga viljan.
Om jag nu är ofri att följa min (förmodade) vilja, uppstår återigen frågan vad det är som hindrar mig nu och får mig att ifrågasätta den (förmodade) viljan.

Hur ser du på det, ifrågasätter du din uppfattning om "fri" och "vilja" också på detta sätt?

Hälsningar från skuggornas rike

Natz
Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskussioner om den fria viljan.
Reply #8 - Apr 25th, 2022 at 2:25am
 
Hej kära Natz,

Välkommen till Spirits-forumet Smiley ...

Puuh - du ställer frågor, hihi...


Tja, jag har inte funderat på den här frågan på väldigt länge och kan därför bara svara dig utifrån min magkänsla. Och där är jag aldrig så säker på om detta då förmodligen är "rätt" ???

För mig uppstår viljan i form av en känsla, som har ett visst mål att nå till syftet, kausalt (tror jag åtminstone för tillfället) ur vår perception (INTE sinnesuppfattning om sinnesorgan, utan i vår egentliga andliga varelse). Och våra uppfattningar bestämmer å andra sidan i sin tur just denna uppfattning. Det måste alltså finnas en orsak till viljan bortom de egna upplevelserna - viljan uppstår alltså redan innan vi kliver in i livet (och är därför också ansvarig för att vi överhuvudtaget föds). Jag menar i alla fall bara så spontant för tillfället och vill gärna tänka på det gärna ännu längre under de närmaste dagarna, eftersom jag tycker tanken är mycket intressant. Så var snäll och ta inte mitt korta "pluggande" för riktiga mynt, än mindre för (ens bara) ett någorlunda tydligt mellanresultat. Jag vill gärna tänka igenom det igen....

Men kanske kan DU hjälpa oss ???? Jag är nyfiken på ditt svar,

Hälsningar & fred

brah
Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskussioner om den fria viljan.
Reply #9 - Apr 25th, 2022 at 2:26am
 
Hej Brahbata
Smiley

Ja, det är verkligen ett mycket komplicerat filosofiskt ämne *g* (min passion, filosofin).
och ändå tror jag att det är oumbärligt att bli medveten om sådana saker för att kunna arbeta magiskt.
Mitt favoritämne inom magi är skuggarbetet som har mycket att göra med förebyggande/blockeringar.
Nu är jag tyvärr på semester i 2 veckor, men jag vill gärna prata med er om det efteråt, eftersom jag tycker att det är väldigt värdefullt att diskutera så många olika tankar om ett ämne som möjligt.

Jag önskar er en solig tid både inne och ute under tiden.

Hälsningar

den Smiley Natz


Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskussioner om den fria viljan.
Reply #10 - Apr 25th, 2022 at 2:27am
 
Hej kära Natz ... Smiley ,


Tja - då bara gånger n'en vacker semester du ...

Jag ser fram emot att vi - när DU är tillbaka igen - kan fortsätta att prata.

Greetings & Peace

brah

Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskussioner om den fria viljan.
Reply #11 - Apr 25th, 2022 at 2:30am
 
Hej @ll


Denna text var föremål för diskussion här uppe:

https://brahbata.space/board/viewtopic.php?f=16&t=1154&sid=61848aed41b263c223a0f...

Med vänliga hälsningar,

brah

Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic Print

Spirits-Board » Powered by YaBB 2.5.2!
YaBB Forum Software © 2000-2023. All Rights Reserved.