Spirits-Forum

Welcome, Guest. Please Login or Register
 

Home Help Search Members Login Register
Spirits-Board « Diskuse o svobodné vůli »


Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic Print
Diskuse o svobodné vůli (Read 694 times)
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Diskuse o svobodné vůli
Apr 27th, 2022 at 12:47pm
 

Ahoj brahbata,


teď jsem si vzal celý den na přečtení mnoha textů na tvé domovské stránce a jsem opravdu velmi ohromen Smiley. Kombinuješ buddhismus, New Age, teorii reinkarnace, konspirační teorie, ufologii, spiritismus a kdo ví co ještě, do svého pohledu na svět. Dost podobný, jsem si ho také udělal a dělá ho asi každý zvědavý hledač. Abych nemluvil dlouho dokola, celek už dává poměrně kulatý obraz, jen ten jsem teď ještě nepochopil. Předpokládáte nyní svobodnou vůli člověka, nebo ne. Na jedné straně uznáváte determinovanost všeho existujícího, která by pak zahrnovala i všechny vyprodukované myšlenky a lidské záměry, na druhé straně opakovaně zmiňujete svobodnou vůli individuální duše. Byl bych velmi rád za odpověď Smiley.

Moc zdravím do kosmogalaktického světa,

Thomm


Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskuse o svobodné vůli
Reply #1 - Apr 27th, 2022 at 12:51pm
 
Ahoj milý Thomme Smiley ,

vítej na duchovním fóru!


Děkuji ti z celého srdce za tvé vlídné řádky, jsem *velmi* rád, že se ti moje nabídka alespoň trochu líbí a rád bych ti odpověděl na tvůj dotaz týkající se mého názoru na determinovanost člověka.

Za prvé: V současné době běží v televizi zajímavý pořad (3sat, "Sternstunden der Philosophie", nejlepší hodiny filosofie) s badatelem v oblasti mozku a vědomí Gerhardem Rothem. Ten v tomto rozhovoru vysvětluje biochemicko-elektrické souvislosti s utvářením vůle člověka a dochází - vzhledem ke svým dlouholetým studiím v oblasti výzkumu vědomí - k jasnému výsledku, že člověk NEMÁ svobodnou vůli.
Nuže - mluvím na Vodnáři na jedné straně o svobodné vůli a na druhé straně předpokládám determinovanost veškerého bytí - tedy velmi protichůdná tvrzení.

Vysvětluji si to v současné době na příkladu: Pokud člověk stojí například před třemi vchody do jeskyně v interaktivní hře, může si individuálně a zřejmě svobodně vybrat, KTERÝM z vchodů vstoupí - ale obecné rozhodnutí, že musí vstoupit do jednoho z těchto vchodů, je podmíněné a předem dané. A tak se to - podle mé zkušenosti - chová i v našich životech.

Jak říká manu v "malém bláznovi":

"Cesta k pravdě je rozvětvená; musíš umět vidět rozcestí, abys po nich pak mohl kráčet. O TOM SE MUSÍŠ ROZHODNOUT SÁM, a vybrat si správnou cestu pro tebe není snadné." A tak se také stalo.

Podle mé zkušenosti se život utváří podle plánu a ten navíc podmiňuje danost všech věcí. A proto vnímám svobodu bytostí v onom "vnitřním vztahu" viděnou jako pouze zdánlivě danou; Prožíváme pro nás vnímanou svobodu volby - kterou nicméně, sledujeme-li současné vědecké poznatky, představuje pouze konstrukt našeho mozku. Fyziologická a neurobiologická vysvětlení zahrnují myšlenku, že vědomí, vnímání a prožívání jsou nesvobodné události a že si pouze namlouváme prožívání svobody vůle. Nicméně; z tohoto prožívání REALITY bude plynout konkrétní evoluční výhoda, jinak bychom tuto schopnost nezískali.

Z náboženského hlediska se monoteistické myšlenky týkající se svobody vůle a volby zřetelně a protichůdně liší od myšlenek všeobjímajícího podmíněnosti náboženství věčného světového zákona (buddhismus, hinduismus).

Poznávám - podle svého aktuálního stavu vědomí (a ten se mění, jak je známo v každém okamžiku) - na metaúrovni nikoliv jako svobodný, tj. nezávislý, ale jako vedený. Nicméně můj mozek mě nutí věřit ve svobodu v mé každodenní zkušenosti. A nějak si ten pocit užívám... Smiley

Ale ke konečnému výsledku s objasněním této otázky jsem zatím nedospěl a k nalezení odpovědi potřebuje jistě ještě čas...

Přesto doufám, že by vám mé řádky mohly něco říct -

Zdravím a přeji mír

brah


Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskuse o svobodné vůli
Reply #2 - Apr 27th, 2022 at 12:55pm
 
Ahoj brahbata,


Velmi mě potěšila rychlá odpověď. Smiley Dobře, tak nechte rozpory pokračovat. Ale proč nedokážeš uznat, že v tvém příkladu se třemi vchody do jeskyně je rozhodnutí, kterým ze tří vchodů se vydáš, také předurčeno kauzalitou všeho existujícího Smiley? Ale zřejmě byste si přece jen rád zachoval trochu svobodné vůle, že?

Moc vás zdravím,

Thomm


Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskuse o svobodné vůli
Reply #3 - Apr 27th, 2022 at 12:59pm
 

Ahoj milý Thomme Smiley ...,


no - jasně, ještě si chci zachovat trochu svobodné vůle Smiley. ! Alespoň co se týče mého individuálního dojmu z ní....

Vážně - TY máš samozřejmě při logicky podrobném zkoumání faktů pravdu se svými slovy, že i údajná možnost volby vchodů do jeskyně je předem daná. Ale já jsem chtěl říci a vlastně i vyjádřit, že ta možnost volby v našem prožívání jako zdánlivě svobodné rozhodnutí je oklamána a my se můžeme následně domnívat, že naše myšlení, cítění a jednání je svobodné.

Světélko, které, jak věřím, vidím, mě znovu a znovu postrkuje k poznání, že jsme vedeni a naše jednání - právě tak a ne jinak - je až příliš známé na "vyšší" úrovni. Jen naše otupělost v poznávání pravdy nás nutí věřit, že bychom byli svobodní a nezávislí. Při této reflexi však stále ještě nemusíme udělat - samozřejmý a často podmíněný - krok zhodnocení a myslíme si, že ona nesvoboda je něco negativního. "Řízený" nebo "řízený" by byly vyslovenými hodnoceními základního stavu nesvobody v metafyzickém smyslu, a tedy jako čistě lidský soud podmiňovaly utrpení tváří v tvář tomuto stavu....

Kéž bychom tedy všichni mohli svobodně rozpoznat svou nesvobodu Wink ...

V tomto smyslu

Pozdravy a mír

brah


Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskuse o svobodné vůli
Reply #4 - Apr 27th, 2022 at 1:04pm
 

Ahoj brahbata,


po tvém posledním příspěvku mi teď hlavou jdou a/nebo jsou hlavou posílány a/nebo přicházejí do mého vědomí následující myšlenky:
Ale teď to napsal znovu velmi jasně. "Tak ať jsme všichni svobodní a poznáme své otroctví Wink". ..." Krásně, takto to vidím i já.

Nemusí pak ale opravit rozporuplné pasáže textu na své domovské stránce? Budu to každopádně pár měsíců sledovat. Ale předpokládám, že v textech nic měnit nebude.
Proč ne?
No protože by to bylo asi technicky dost složité a kromě toho by musel vlastně změnit všechno.
Proč to tak je?
Inu proto, že původní nerozhodnost mezi "svobodnou vůlí jednotlivých bytostí" a "vše je příčinou a následkem a má svůj původ v Bohu" nakonec pronikla do všech jeho textů, respektive ovlivnila všechny jeho texty.

Ať je to tak. Jeho domovská stránka je nicméně velmi zábavná a podnětná. Zdá se, že si jen občas s potěšením zakouří trávu a pak se musí svých "pravd" nicméně také zbavit.
Měl by snad každý smět nabízet své ufovize a konspirační strachy jednoduše prohlášené za pravdu?
Jistě, proč ne? Zdá se, že záměrem je dát nové myšlenkové podněty, poukázat na možnost mimozemských návštěvníků apod. a za všech okolností vložit do diskuse vlastní pohled na svět. Že objektivní pravdu nikdo z nás nezná, je jasné.

O.k., pak děkujeme za vtipné podněty a přejeme mu ještě mnoho drobných osvícení.
Ano, ale vždy by měl mít na paměti, aby nikdy nešířil obavy z budoucnosti, ale aby se vždy na všechny věci díval pozitivně. ( Kdyby se mu náhodou kloub moc nepovedl, ať si své hororové vize o tom, jak šediváci sklízejí lidi a podobně, nechá pro sebe Smiley. )

Tak brahbata, jestli na to budeš chtít ještě reagovat nevím, ale budu rád,

Moc zdravím a ....všechno je v pořádku !

Thomm


Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskuse o svobodné vůli
Reply #5 - Apr 27th, 2022 at 1:09pm
 
Ahoj brahbata,


můžeš být rád, že jsem tento článek nečetl dříve..... a že jsem nikdy neviděl "Akta X" v televizi Wink A to jsem si myslel, že to myslíš vážně v dílech.... hihi
Pokud chceš později integrovat seznam odkazů na domovskou stránku, doporučoval bych ti, abys tam ten text zařadil. Vypadalo by to tak nějak seriózněji Smiley.

http://www.humanismus.de/hvd/diesseits/artikel/198/harder.htm

Ale pro pobavení jsem to už zveřejnil na >> Konspirace <<... Wink

Vše je v pořádku !!!

Thomm


Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskuse o svobodné vůli
Reply #6 - Apr 27th, 2022 at 1:13pm
 

Ahoj, milý Thomme,


Ze srdce ti děkuji za tvé četné příspěvky (na ten v konspiračním fóru odpovídám ještě později...).

Chceš říci, že mohu opravit mnohé pasáže textu na mém HP týkající se svobody vůle, protože jsem nyní jasně uvedl opak. Na to bych Vám chtěl říci, že ne všechny texty vznikly ve stejné době. Ty textové pasáže, které se týkají svobody vůle, jsou obecně mými staršími názory. A já svůj pohled na věci tohoto světa neustále měním, neboť k mému duchu přistupují vždy nové informace, které je - jak zjišťuji - třeba v každém případě zvážit.

Nicméně: Pokud např. v textu "Šedí" říkám, že Šedí se "bojí" naší svobodné vůle, pak toto tvrzení uvádím v souvislosti s tím, že ti Šedí, kteří jsou zde, myslí kolektivisticky. To znamená, že každý jedinec jedná podle míry svého druhu v jeho celistvosti - a tak tomu u lidí na této zemi není. Z tohoto důvodu se těm šedým většinou jevíme - i ve své ovladatelnosti - spíše jako nepředvídatelní, a to vnímám jako projev svobodné vůle, které se věnuji v tomto textu.

Proto jsem dlouho zvažoval (už před časem), zda bych neměl tyto pasáže přizpůsobit svému současnému uvažování. Neudělal jsem to však a ani to nedělám, protože každý názor má v každé době své opodstatnění a já své stránky obecně chápu jako podněty k zapnutí VLASTNÍHO zdravého rozumu. Pokud si přečtete starší příspěvky ve fóru (a podíváte se na texty o Vodnáři), pochopíte, že vás pouze žádám, abyste se zamysleli sami nad sebou a nepřebírali bez rozmyslu cizí názor (také a zejména můj).

Váš zábavný dotaz-odpověď-příspěvek vyvolává myšlenku, že bych si možná - kdyby to s tím kouřením trávy nebylo tak hezké - nechal své názory pro sebe. Nu - rád Vám sdělím, že pouze jeden text byl napsán pod vlivem halucinogenní látky - a to již v roce 1994 (malý blázen). Obecně kouřím už mnoho let jen jednoho nebo dva jointy ročně, což je příliš málo na to, abych byl vážně psychicky nemocný, a příliš mnoho na to, abych zůstal lhostejný Wink ...

O obecně možném odmítnutí mých slov vím a nedělám si s tím hlavu, protože ve VŠECH textech se snažím sdělit své myšlení a svůj pohled na svět. A to znamená: Jsem upřímný přinejmenším sám k sobě. To, zda ostatní mohou mé myšlenky sdílet nebo odmítat, není moje starost; je to věc každého, kdo přemýšlí SÁM ZA SEBE a vytváří si svůj vlastní názor. Jak praví arabské přísloví v "příslovích": "Chceš-li změnit svou zemi, .... změň sám sebe." V tomto případě se jedná o to, abyste se změnili vy sami.

A pokud jde o vaše případné pochybnosti a všeobecnou skepsi ohledně pravdy o mimozemském životě na planetě Zemi, ani já vám nemohu dát SVOU jistotu, kterou si můžete uvědomit pouze SÁM. Ale s radostí Vám říkám: setkal jsem se s mnoha mimozemšťany a stojím v kontaktu s nějakou bytostí, která nepochází odtud (natož aby byla původní v naší "dimenzi") a dostávám tím mnoho pro svého ducha zprostředkovaného. Uvěřit těmto slovům pro vás může být obtížné, protože proč byste měli mým slovům důvěřovat jen tak? Proto a právě např. text "Šediny" nebo text "Telepatie" je doporučením vydat se na vlastní cestu - protože většinou věříme sami sobě a zkušenostem, které jsme sami učinili. Proto vás z celého srdce žádám: Buďte svobodní (hihi, opět "svobodní") a věřte tomu, čemu VY chcete, a možná si uvědomte, že vaše vědomí může vést vaši mysl k poznání nebo k klamu.

Jsem zvědavý na vaši odpověď.

Pozdravy a mír

brah


Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskuse o svobodné vůli
Reply #7 - Apr 27th, 2022 at 1:18pm
 

Zdravím vás dva
Smiley

právě jsem nově přistála na tomto HP, právě se probírám všemi texty (*puhh*).
K vaší diskusi o svobodné vůli mě právě spontánně napadla Schopenhauerova slova: "Člověk může dělat, co chce, ale nemůže chtít, co chce!

Pro mě vyvstává otázka, pokud jde o svobodnou vůli, co to vlastně ta vůle je?

Dělí se na nejhlubší vnitřní vůli, která pro někoho může znamenat moc nebo světový mír, a na vůli, kterou budu nazývat chtění, tedy vůli povrchní, spontánní, proměnlivou.
Jestliže jsem nyní nesvobodný v následování své (domnělé) vůle, vyvstává opět otázka, co mi nyní brání a vede mě ke zpochybňování (domnělé) vůle.

Jak to vidíte vy, zpochybňujete své vnímání "svobodné" a "vůle" také tímto způsobem?

Zdravím z říše stínů.

Natz


Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskuse o svobodné vůli
Reply #8 - Apr 27th, 2022 at 1:22pm
 

Ahoj, milá Natz,

vítej na duchovním fóru Smiley ...

Puuh - ty se ptáš, hihi...


No, já jsem nad touto otázkou dlouho nepřemýšlel, a proto ti mohu odpovědět jen z mého nitra. A tam si nikdy nejsem tak jistý, jestli je to pak asi "správně" ??

Pro mne vůle vzniká v podobě citu, který má určitý cíl dosáhnout účelu, kauzálně (alespoň se domnívám, že v tuto chvíli) z našeho vnímání (NE smyslového vnímání o smyslových orgánech, ale v naší skutečné duchovní bytosti). A naše vnímání na druhé straně zase určuje právě toto vnímání. Musí tedy existovat příčina vůle mimo vlastní prožitky - vůle tedy vzniká již před tím, než vstoupíme do života (a je tedy také zodpovědná za to, že se vůbec narodíme). V každém případě to v tuto chvíli myslím jen tak spontánně a chci o tom v příštích dnech ještě rád a déle přemýšlet, protože mi ta myšlenka připadá velmi zajímavá. Neberte tedy prosím mé krátké "vsuvky" za pravou minci, natož za (byť jen) přiměřeně jasný mezivýsledek. Rád bych si to ještě promyslel.....

Ale třeba nám pomůžete VY ??? Jsem zvědavý na Vaši odpověď,

Zdravím a mír

brah


Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskuse o svobodné vůli
Reply #9 - Apr 27th, 2022 at 4:27pm
 

Ahoj Brahbata
Smiley

ano, je to opravdu velmi složité filosofické téma *g* (moje vášeň, filosofie)
a přesto si myslím, že je nezbytné si takové věci uvědomit, abychom mohli kouzlit.
Mým oblíbeným tématem magie je práce se stíny, která má hodně společného s prevencí/blokádami.
Teď jsem bohužel na dva týdny na dovolené, ale ráda bych si o tom s vámi potom popovídala, protože považuji za velmi cenné probrat co nejvíce různých myšlenek na dané téma.

Přeji vám zatím slunečné chvíle uvnitř i venku.

Zdravím vás

the Smiley Natz


Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskuse o svobodné vůli
Reply #10 - Apr 27th, 2022 at 4:32pm
 

Ahoj milá Natz ... Smiley ,


No - pak už jen časy n'en krásné prázdniny vám ...

Těším se na to, že si - až se VY zase vrátíte - budeme moci dál povídat.

Zdravím a mír.

brah


Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
brahbata
YaBB Administrator
*****
Online


Seeing is believing. I
shape.

Posts: 1.106
In Space and Time.
Gender: male


http://brahbata.space
Re: Diskuse o svobodné vůli
Reply #11 - Apr 27th, 2022 at 4:40pm
 
Ahoj @ll


tento text byl předmětem diskuse zde nahoře:

https://brahbata.space/board/viewtopic.php?f=15&t=1206&sid=8be52676ce6ec315a9070...

S pozdravem,

brah


Back to top
 

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.

Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.

Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

...
WWW  
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic Print

Spirits-Board » Powered by YaBB 2.5.2!
YaBB Forum Software © 2000-2024. All Rights Reserved.