Soort X - de Animus. Geheime bedreiging voor de wereld.

Bevrijd matrozen van spirituele helderheid en alomvattend mededogen.
Locked
User avatar
brahbata
Site Admin
Posts: 3415
Joined: Fri Jan 24, 2020 4:20 am
Location: HombergOhm - Germany
Contact:

Soort X - de Animus. Geheime bedreiging voor de wereld.

Post by brahbata » Sun Apr 24, 2022 1:54 pm

Image
Image
Ik dwaalde door het bos tot ik bij een kleine open plek kwam. De maan en de sterren schenen hun heldere, bleke gloed in de wereld en deden de nachtdauw overal fonkelen.
Het zachte mos dat de aardse bosbodem tijdens mijn wandeling tot hier had bedekt, maakte plaats voor dof kreupelhout aan de rand van de open plek. De oude man zat al op een houten kruk aan een eiken tafel in de open ruimte op mij te wachten. Een twijgje knapte onder mijn voet, en de oude man keek me aan. Ik liep verder naar hem toe, en hij gebaarde dat ik naast hem moest gaan zitten.
We begroetten elkaar met een blik, serieus en dichtbij. Ik voelde in mijn hart dat aangename gevoel van welbehagen en warmte dat alleen kan ontstaan door eeuwenlang in vriendschap samen te wandelen.

Ik ging op een kruk zitten. Rustig vulde de reiziger het blik dat op mij stond te wachten met rode wijn. We toostten op elkaar en zaten een tijdje rustig in vriendschap te mijmeren.
Toen mijn hart bij hem was aangekomen, vroeg ik hem: "Alsjeblieft, vriend. Vertel me hoe dat ooit ging in jouw wereld met die."

De oude man keek naar de donkere bomen op de achtergrond van de schijnbare open plek, maar leek zich er niet bewust van te zijn. Terwijl hij in zijn hart keek en zichzelf bij elkaar raapte, nam hij nadenkend nog een slok van zijn beker en begon te spreken.

"Wel, brahbata..." begon de reiziger gemakkelijk aan zijn toespraak.
"De strijd om de richting van jullie wereld zal anders eindigen dan hij ooit voor mijn volk eindigde," begon hij. "Onze werelden zullen de ups en downs van de getijden van de tijd delen, maar jouw wereld zal worden geheeld." Hij haalde diep adem en keek me aan. Zijn ogen glinsterden fluweelzwart. Lachend, zei hij: "De Geest besloot toen om een draai te maken in mijn wereld, dus deze draai in jouw wereld kan nu de andere kant op gaan."

De oude man viel stil en zocht in zijn zak naar zijn pijp. Hij leek te denken. Ik raapte mezelf bij elkaar, en vervolgde de vraag: "Vertel me over soort X, Animus. Hoe denk je dat ik mijn wereld, mijn volk het beste kan dienen?"

De zwerver vond ondertussen zijn voorraad in de diepte van zijn overall, vulde zijn pijp met snuiftabak en stak hem aan. Nadat hij de pijp had opgewarmd, nam hij een diepe teug, hield even zijn adem in, blies de rook uit en sprak toen tot mij. "Het is altijd een nadeel om jezelf slimmer te vinden dan de rest. Onoverwinnelijkheid wordt niet overwonnen door slimheid. Je hart zal je leiden naar de geest der waarheid. Macht, echte macht, wordt alleen bereikt door toewijding. De zuiverheid van oerverlangen in een enkel wezen kan het lot van hele werelden bezegelen."

Ik luisterde inwendig naar zijn woorden. De oude man wekte in mij een aarzelende herinnering aan vroegere ervaringen. Hij nam nog eens een slok van zijn pijp, streek even nadenkend over zijn kin en ging toen verder.

"Animus..." begon hij, meer tegen zichzelf dan tegen mij.
"Zelfs de bewaarders van de heilige geschriften van mijn volk weten niet waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Ze zijn oud, brahbata, heel oud. In onze archieven worden zij onder vele namen vermeld. Evenmin kennen wij hun oorspronkelijke naam, om nog maar te zwijgen van de talrijke mogelijke betekenissen van hun naam. Vele werelden in verschillende melkwegen noemen hen Aspen, sommigen noemen hen Animus, en wij hebben hen altijd gewoon 'mensen' genoemd."

De oude man pauzeerde. Het leek mij dat hij zich afvroeg welk deel van zijn ervaring van "mensen" voor mij van betekenis zou kunnen zijn.

"Wel," vervolgde hij uiteindelijk, schijnbaar onsamenhangend, na de gedachtegang die hem had overvallen, "hoe dan ook - zij hebben ons uiteindelijk niet verslagen, het was onze eigen arrogantie die wij tegenover hen voelden omdat wij in onszelf waren gegroeid, die ervoor zorgde dat zij destijds onze wereld overnamen."
De oude man lachte plotseling, alsof hij zichzelf de domheid verweet van de schepselen van de veroverde werelden. Toen ging hij verder. "Onderschat hen nooit vanwege hun vermeende kleinheid, brahbata, want dan zul je de kosmos en zijn manier van leven niet kennen. Zelfs één van deze wezens kan de geest van tien volwassen krijgers zoals jullie in bedwang houden, als deze mannen niet voorbereid zijn met een zuiver hart en een heldere geest. Kijk nooit een vertegenwoordiger van het "volk" van nabij in de ogen, verenig nooit uw geest met hun geest, als uw ziel van hen weet en u niet voorbereid bent. Hun bewustzijn, hun denken, is ons zo vreemd, dat de zwakke wijze pas een machteloze, doordringende, koude wil ontdekt, wanneer wij hen op het telepathische vlak ontmoeten. Zij die niets van hen en hun ware aard afweten, lijken hen ongeschonden te passeren. Vergeet niet dat je ook radiogolven kunt "ontvangen" met de juiste detector. Maar die golven zijn "er", ze bestaan, ongeacht of je een bruikbaar meetinstrument hebt. Soort X, 'de mens', functioneert ook als slechts één collectief organisme tussen vele andere in alle werelden."

De oude man pauzeerde even en strekte zijn ledematen. Hij lachte zachtjes - misschien omdat hij genoot van de kwetsbaarheid van zijn ouder wordend lichaam. Toen ging hij verder met praten.

"De kracht van 'het volk' ligt in de schijnbare kleinheid van zijn individuen - zij gaan niet onopgemerkt voorbij, alleen onopgemerkt. Toch zijn ze overal in het heelal, ze nemen de wereld één voor één over, hoewel bijna niemand ze herkent voor wat ze zijn - de bewakers van de duisternis. En nu, brahbata," ging hij verder, "is het jouw werelds beurt.....

Alles in de wereld lijkt op elkaar," ging de reiziger verder.
"Elk individueel lid van de espen is analoog aan een enkele cel in het lichaam. Zij zijn telepathisch en energetisch sterk met elkaar verweven en in voortdurende wisselwerking met elkaar. Alleen als geheel vormen ze een organisme dat je effectief kwaad wil doen.
En ze reizen constant door jouw wereld. Dag na dag, uur na uur, komen hier ontelbare mensen aan. Eindeloos. Hun bescherming zit in jullie onwetendheid.

Wij hebben ooit tegen vele soorten gevochten," voegde de oude man eraan toe, niet berustend zuchtend, "elke schijnbaar onoverwinnelijke reus verslagen die ons kwaad toewenste, maar onze geesten waren niet voorbereid op 'mensen'. Daarom, brahbata, zijn wij hier nu om u onze verklaring te geven.

Elk van deze wezens staat in voortdurend contact met het collectief. Niet alleen in uw wereld, maar ze doordringen alle werelden waar ze over verspreid zijn. En elk van deze wezens heeft de collectieve macht om de geest van de volgroeide en sterke krijgers te breken wanneer zij uit het bewustzijn treden. Niettemin, na andere werelden te zijn binnengevallen, hele wereldsystemen, kun je ze nu stoppen. Zo staat het geschreven in het boek des levens en zo zullen de sterren het tekenen."

De kaars op de eiken tafel flikkerde naar zijn laatste vlammen. Mijn vriend staarde, schijnbaar zinloos en magisch geboeid, in het licht, rechtstreeks in de energie die de basis was van alle leven.
We waren allebei even stil. Ik had de stilte nodig om te verwerken wat ik hoorde, en hij genoot waarschijnlijk van zijn lang geleden ervaringen met "het volk". Toen begon de reiziger, mijn meester van vroeger, opnieuw.

"Animus zijn machtige heren, want zij geven zich in het begin niet als zodanig bloot," zei de oude man. Hij nam nog een slok van zijn sporen en ging toen verder. "Vertel me, brahbata: hoe vecht je tegen een vijand die te klein is om als vijand beschouwd te worden? Wie is overal? Ze hebben het vermogen om je geest te beheersen en je merkt het niet eens. Vele soorten zijn in hun dienst en onder hun controle. En het zijn deze fysiek grotere soorten waarvan u denkt dat het uw grootste vijanden zijn.

"Het 'volk' kan alleen verslagen worden door de vermogens van ons hart. De kracht van mededogen, die boven het instinct van soortbehoud staat, is je machtigste wapen. En deze keer, brahbata, zal de wereld standhouden en de vijandigheid overwinnen. Herinner je altijd hoe je hun geest voelde, hoe de glinstering van hun collectieve bewustzijn ooit je wezen binnendrong. Onthoud het. En versla ze deze keer. Versla ze!

Het volk.

__________________________________Opmerking: Ik hoorde ongeveer 15 jaar geleden voor het eerst over aspen toen ik een telepathische verbinding had met vrienden aan de andere kant van de maan die me erover vertelden. Later - toen ze geestelijk "gevoed" waren - ontmoetten ze mij. Hier in Homberg (ik reis niet meer). Ze worden groter dan landmieren (de grootste mieren die ik tot nu toe heb gezien waren ongeveer 3-4 cm lang), en wetenschappers denken dat het soorten zijn die uit Zuid-Amerika of Azië zijn ingevoerd - maar dat is niet zo. Ze werken samen met Aton, de Heer van de Orion Federatie. We hebben een ECHTE bondgenoot: landspinnen. Spinnen zijn ook geweldige telepaten en vechters. Ze vinden ons mensen te watjes, gewoon omdat ze zelf krijgers zijn. En zij zijn bondgenoten van ons tegen de espen.
We zullen winnen.
der SPIEGEL nr. 5/28.1.2008

schrijft op bladzijde 120:

Een recept voor succes voor oorlogsmieren


De Argentijnse mier (Linepithema humile) heeft de wereld veroverd en wordt nu op zes continenten aangetroffen. Onderzoekers van de Universiteit van Illinois in Urbana hebben nu het geheim van het succes ontdekt. Acht jaar lang hebben zij geobserveerd hoe het insect de Rice Canyon in Zuid-Californië heeft veroverd. Volgens de studie volgen de nieuwkomers twee verschillende strategieën op hun weg naar hun bestemming: eerst vallen zij hun plaatselijke verwanten aan om hen op te eten, en later putten zij systematisch de voedselbronnen van hun concurrenten uit. Eten en verhongeren - met deze tweeledige strategie hebben ze blijkbaar veel succes: voordat ze in Rice Canyon arriveerden, waren er 23 inheemse mierensoorten, maar recentelijk nog maar 2. Alleen door dergelijke invasies in real time te volgen, kunnen we de dynamische processen begrijpen waardoor de uitheemse soorten uiteindelijk winnen", verklaarde mierenwetenschapper Andrew Suarez.
"Laten we meester en dienaar spelen"
Depeche Mode

Nu - de krachten van inter-dimensionaal altruïsme gebruiken het zwaard van wijsheid om eindelijk te winnen.


Image
Image
Image
Image

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
In the descent from Heaven, the feather learns to fly.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.
Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.
Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

Image
Image
Image

Image
Image

brahbata.space

Image

Locked